Logo wit volledig

Algemene voorwaarden

Hardware quality repair

U gaat akkoord met deze voorwaarden:

1)Reparatierisico’s

Elektronische reparaties zijn onvoorspelbaar. Uw apparaat kan onherstelbaar zijn of permanent beschadigd zijn tijdens de reparatie en onbruikbaar worden gemaakt. Printplaatcomponenten verslechteren na verloop van tijd en kunnen zonder waarschuwing falen, vooral op apparaten met vloeistofschade waar componenten na verloop van tijd kunnen kortsluiten, oxideren, corroderen en roesten.
Reparaties aan apparaten met vastgelijmde schermen zoals iPads houden in dat het scherm wordt geopend om toegang te krijgen tot interne componenten. Schermen zijn zeer delicaat en kunnen barsten of breken tijdens het wrikken. We zijn zeer ervaren en het risico op schermbreuk is minimaal, maar glas kan breken en er bestaan risico’s.
Touch id/ Face id op Apple-apparaten kan mislukken tijdens de reparatie en als onbruikbaar worden beschouwd. Hoewel dit niet gebruikelijk is, kan dit gebeuren afhankelijk van de toestand van het apparaat. Geïntegreerde GPU op laptops en AIO-computers kan zonder waarschuwing mislukken, vooral op oudere apparaten zoals 2011 MacBooks/ iMacs. HP, Dell, Toshiba en andere apparaten met bekende GPUproblemen van elk jaar en modellen.

2)Schattingen

Hoewel we proberen zo grondig mogelijk te zijn met alle schattingen, garanderen we niet dat onze schatting all-inclusive en definitief is. Vaak is het erg moeilijk of onmogelijk om elk probleem dat een apparaat treft te identificeren totdat er wat werk is uitgevoerd. Onze schattingen kunnen evolueren of veranderen tijdens het onderhoud van uw apparaat. Als onze technici de schatting moeten bijwerken, laten we u zo snel mogelijk weten dat we de service voortzetten. Alle wijzigingen MOETEN door u worden goedgekeurd voordat we verder gaan met werken. Onze initiële schatting blijft altijd geldig binnen het bereik van de services waaraan het oorspronkelijk was gekoppeld, hoewel we u kunnen adviseren dat de oorspronkelijke service mogelijk onnodig is geworden of het probleem waarschijnlijk niet zal oplossen.

3)Beperkte garantie

Wij bieden 90 dagen garantie op alle reparaties. Als om welke reden dan ook een probleem van de oorspronkelijke werkorder binnen 90 dagen terugkeert, zullen we de service zonder extra kosten opnieuw uitvoeren. Alle onderdelen die worden gebruikt om uw apparaat te herstellen, zijn ook gegarandeerd gedurende 90 dagen Garantie vanaf de datum van de service. De garantie heeft geen betrekking op kwesties die zich binnen de garantieperiode kunnen ontwikkelen en die geen verband houden met de verrichte diensten of met het oorspronkelijke probleem of symptoom dat is gediagnosticeerd en hersteld.

4)Uitsluitingen van garantie

– Wij bieden geen garanties of garanties, expliciet of impliciet, op een van de volgende:- Elke service met onderdelen die niet via HQRepair zijn gekocht- Eventuele Softwareproblemen, waaronder het verwijderen van virussen, installatie van het besturingssysteem- Nieuwe symptomen /problemen die niet direct verband houden met de oorspronkelijke service binnen de garantieperiode van 90 dagen- Het installeren van nieuwe hardware of het wijzigen van bestaande hardware in de garantieperiode van 90 dagen maakt de HQRepair ongeldig.

5)Beperkte garantie

Herhaling van defecte of problemen veroorzaakt door gebruikersfout of nalatigheid van de gebruiker in de garantieperiode van 90 dagen, inclusief maar niet beperkt tot fysieke schade (vallen, verpletteren, blootstelling aan extreme temperaturen), vloeistofschade (morsen op en vloeistofonderdompeling van het apparaat), elektrische schade (onjuiste aarding, contact met slecht presterende of beschadigde elektrische netwerken) en schade veroorzaakt door installatie of gebruik van schadelijke softwarecomponenten (virussen, malware, spyware), maakt de HQRepair Beperkte Garantie ongeldig. Opmerking: Als er binnen de garantieperiode fysiek met uw apparaat is geknoeid of is beschadigd is de beperkte garantie van HQRepair ongeldig. Er is ook geen beperk garantie op gebarsten schermen, deuken in de behuizing, interne schade die niet aanwezig is op het moment van de oorspronkelijke reparatie, pogingen om het apparaat te openen of te wijzigen, het gebruik van niet-originele oplaadkabels om uw apparaat op te laden, of enige andere actie, per ongeluk of opzettelijk, die onze reparatie kan laten mislukken. Sommige services die door HQRepair worden uitgevoerd, kunnen de fabrieksgarantie ongeldig maken. Door de service van HQRepair te accepteren, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het ongeldig maken van de garantie van uw apparaat fabrikanten.

Garantiereparaties
Als uw apparaat defect raakt binnen 90 dagen na het moment dat u het apparaat hebt ontvangen, zullen wij de reparatie opnieuw uitvoeren zonder extra kosten voor u. Het probleem moet verband houden met de oorspronkelijke werkbon. Als het probleem geen verband houdt, wordt u op de hoogte gebracht van de reparatiekosten voordat we verder gaan met de reparatie. Er worden geen Terugbetalingen verleend voordat we de reparatie opnieuw proberen, zodat we de geldigheid van de claim kunnen verifiëren. Terugbetalingen worden alleen uitgegeven als we niet in staat zijn om uw apparaat te repareren min de reparatiepogingskosten en retourzending. Zie het gedeelte reparatiepogingskosten van onze voorwaarden voor meer informatie… Als uw apparaat in aanmerking komt voor de garantiereparatie,
bent u verantwoordelijk voor het terugsturen van het apparaat naar ons en dekken wij retourzendingen kosten.

6)Schatting en reparatietijd

We zijn trots op de snelheid van onze reparaties, maar veel van de factoren die de tijd van uw reparatie bepalen, zijn buiten onze controle. Als zodanig zullen we proberen uw apparaat zo snel mogelijk te herstellen. Veel van onze reparaties worden in 48 uur voltooid, maar we bieden geen garanties over hoelang de service zal duren.

7)Procedure voor vervangingsonderdelen

Als er onderdelen vereist zijn, nemen we contact met u op en informeren we u over de noodzaak voordat we onderdelen bestellen. We zullen uitleggen welk onderdeel nodig is, en waarom het ook nodig is en eventuele bijbehorende kosten, en een schatting geven van wanneer het onderdeel waarschijnlijk zal aankomen. Omdat de levertijden buiten onze controle liggen, is onze schatting een beste gok en is niet bedoeld om aankomst op een bepaalde tijd te garanderen. Als u uw apparaat wilt vasthouden totdat er onderdelen binnenkomen, is een niet-restitueerbare aanbetaling van 50% van de kosten van de bestelde onderdelen vereist. HQRepair zal over het algemeen geen onderdelen gebruiken die niet door HQrepair zijn gekocht. Dit komt door ons onvermogen om te controleren of de onderdelen functioneel zijn en een goede pasvorm voor uw apparaat bieden. Alle vervangende onderdelen die niet door HQRepair worden geleverd, vallen niet onder enige vorm van garantie, behalve zoals mogelijk door de fabrikant van het onderdeel. Door uw eigen onderdelen te leveren, erkent u dat u begrijpt en ermee instemt dat elk werk dat wij leveren niet wordt gedekt door de HQRepair Beperkte garantie of enige andere garantie of verzekering, expliciet of impliciet. U stemt er ook mee in om afstand te doen van elke aansprakelijkheid voor schade aan uw apparaat veroorzaakt door defecte onderdelen of andere onderdelen die incompatibele zijn.

8)Kosten voor reparatiepoging

We brengen kosten in rekening voor de meeste apparaten die betrekking hebben op moederbordreparaties, gegevensherstel of apparaten die eerdere reparatiepogingen hadden. Als reparatie niet is gelukt of gegevensherstel niet mogelijk is, of als het apparaat eerder is poging tot herstelling voordat het in ons bedrijf aankwam, worden er reparatiepogingskosten in rekening gebracht, variërend van € 31 – € 45 om de tijd te dekken die aan uw apparaat is besteed.

9)Data

HQRepair garandeert niet de veiligheid of beveiliging van uw gegevens. Hoewel we alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de integriteit van uw gegevens niet wordt aangetast, kunnen we geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verloren gegevens als gevolg van diensten die door HQRepair worden uitgevoerd.

Als we ons ervan bewust zijn dat een procedure kan leiden tot verlies van gegevens, zullen we u informeren over de mogelijkheid, welke gegevens kunnen worden beïnvloed en zullen we aanbieden om tegen een meerprijs een back-up van uw gegevens te maken. Vanwege de complexe aard van elektronische apparaten kunnen we echter niet van tevoren voorspellen wat er in elke situatie met uw gegevens kan gebeuren. We raden u ten zeerste aan om een back-up te maken van belangrijke bestanden en documenten voordat u uw apparaat afzet of e-mailt voor service.

10)Ophaaltijdlimiet en opslag

Vanwege onze beperkte opslagcapaciteit houden we apparaten tot 90 dagen vast nadat we contact met u hebben opgenomen om uw apparaat op te halen. Na de periode van 90 dagen, als we niets van u hebben gehoord, zullen we uw apparaat als verlaten beschouwen en HQRepair heeft het recht om het apparaat te verkopen om servicekosten te dekken en de onderdelen ervan zulle gebruikt worden om andere apparaat te repareren, of we zullen het apparaat recyclen als het niet functioneel is. We kunnen niet garanderen dat uw apparatuur na de eerste periode van 90 dagen niet wordt weggegooid, dus het is van cruciaal belang dat u uw apparatuur op tijd ophaalt of afspraken maakt met HQRepair om uw apparatuur op te slaan totdat u deze kunt ophalen. Als u afspraken maakt om na 90 dagen op te halen, wordt u gefactureerd voor € 40 per maand voor opslag.

Door op uw apparaat te Verzenden of brengen, gaat u akkoord met wat hier genoemde voorwaarden en begrijpt u de risico’s die ermee gepaard gaan. U erkent ook dat HQRepair niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor enige schade die uw apparaat lijdt of gegevensverlies als gevolg van de reparatie. Als uw apparaat wordt ingeschakeld, raden we u ten zeerste aan een back-up van uw gegevens te maken voordat u deze naar ons verzendt of binnenbreng.